Bupp.se


För domänen bupp.se hade jag från början
storartade
planer.

Då mitt intresse för denna domänen drastiskt har minskat
kan jag tänka mig att överlåta domänen för en summa
av SEK 20.000 + moms till den som önskar.

Är ni intersserad av domänen, kontakta mig på
mail anders@sjoberg.com